Friday, July 25, 2008

UBK

VISI
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Semua Guru Bimbingan dan Kaunseling Cemerlang , Gemilang dan Terbilang Menjelang 2010
MISI
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Membangunkan Sistem Pendidikan Berkualiti Yang Bertaraf Dunia Bagi Memperkembangkan Potensi Individu Sepenuhnya dan Memenuhi Aspirasi Negara Malaysia
VISI
SMK KHIR JOHARI BERANANG

SMK KHIR JOHARI CEMERLANG
ZON SEMENYIH 2010

MISI
SMK KHIR JOHARI
Ë Mewujudkan suasana sekolah yang kondusif bagi memastikan kecemerlangan akademik dan kokurikulum
Ë Meningkatkan warga sekolah yang berdaya saing, berketrampilan dan berakhlak mulia
Ë Merealisasikan pengurusan telus dan efisien
Ë Membentuk kerjasama erat dengan komuniti setempat
CARTA ORGANISASI
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2008
SMK KHIR JOHARI BERANANG.


PENGERUSI
Pn Hajah Khalijah Bt Rahim
( PENGETUA )
NAIB PENGERUSI
Pn Saripah Bt Samsuddin
( PENOLONG KANAN HEM )
SETIAUSAHA
Pn Azliza bt Abdullah
( KAUNSELOR )
PEN. SETIAUSAHA
En Nazri Saat
( KAUNSELOR )

AHLI JAWATANKUASA


KETUA GURU DISIPLIN

PENYELARAS TINGKATAN SATU

3. PENYELARAS TINGKATAN DUA

PENYELARAS TINGKATAN TIGA

PENYELARAS TINGKATAN EMPAT

PENYELARAS TINGKATAN LIMA

PENGERUSI PRS PELAJARBIODATA
GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING.NAMA: AZLIZA BT ABDULLAH


TARIKH LAHIR : 3 FEBRUARI 1965


NO I.C : 650203-11-5292


ALAMAT : 83 SUSUR BAYU MERBAU 3/1,
BAYU LAKE HOMES, MANTIN, N.S


KELULUSAN :

DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM ( UITM )

BACHELOR PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING (HONS)

BIODATA
GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING.NAMA: NAZRI BIN SAAT


TARIKH LAHIR : 27 JUN 1964


NO I.C : 640627-08-6625


ALAMAT : 17 JALAN KESUMA 1/13 BANDAR
TASIK KESUMA BERANANG,
SELANGOR.


KELULUSAN :

DIPLOMA PENDIDIKAN ( MATHS/SCIENCE)

BACHELOR ILMU KEMANUSIAAN USM (HONS)

SIJIL DALAM PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
FUNGSI RUANG BILIK KAUNSELING.1. RUANG WAWASAN


· TEMPAT PERBINCANGAN GURU, IBU BAPA,PELAJAR DAN AGENSI LUAR.

· RUANG KERJA SEMASA.
2. RUANG PLENO

· RUANG KERJA

· RUANG SESI KELOMPOK
3. RUANG PEJABAT

· MEJA KERJA KAUNSELOR

· KOMPUTER

· PERALATAN PEJABAT4. RUANG SESI KAUNSELING INDIVIDU

· TEMPAT SESI KAUNSELING INDIVIDU DIJALANKAN5. RAK REKOD PELAJAR

· REKOD PERIBADI PELAJAR

· FAIL SULIT

· BUKU BIMBINGAN DAN KAUNSELING
6. ALMARI FAIL BIMBINGAN DAN KAUNSELING

· SEMUA FAIL-FAIL RASMI BIMBINGAN DAN KAUNSELING

· FAIL-FAIL DALAM UBK01 - PENGURUSAN & PENTADBIRAN


SMKKJ/UBK /4605/03/03/01/01 Surat Pekeliling Ikhtisas / Perkhidmatan/Am
SMKKJ/UBK/4605/ 03/03/01/02 Surat Siaran Perkhidmtan Unit B & K
SMKKJ/UBK/4605/ 03/03/01/03 Struktur Organisasi dan Senarai Tugas Ahli
Jawatankuasa Unit B&K
SMKKJ/UBK/4605/ 03/03/01/04 Data Statistik Guru, Kakitangan & Murid
SMKKJ/UBK/4605/ 03/03/01/05 Laporan Kajian Tindakan Yang Telah
Dijalankan
SMKKJ/UBK/4605/03/03/01/06 Kewangan – Pekeliling Kewangan, PCG
Bimbingan Dan Kaunseling
SMKKJ/UBK/4605/03/03/01/07 Kewangan – Anggaran Perbelanjaan Aktiviti
Tahunan dan Permohonan Peruntukan UBK
SMKKJ/UBK/4605/03/03/01/08 Kewangan – Sumbangan / Derma yang
Diterima
SMKKJ/UBK/4605/03/03/01/09 Minit Mesyuarat UBK02 - PERKHIDMATAN SESI KAUNSELING


SMKKJ/UBK/4605/03/03/02/01 Tinjauan Keperluan Khidmat Kaunseling
SMKKJ/UBK/4605/03/03/02/02 Kaji Selidik Murid Yang Bermasalah Dalam
Kelas
SMKKJ/UBK/4605/03/03/02/03 Temujanji Kaunseling Individu
SMKKJ/UBK/4605/03/03/02/04 Temujanji Kaunseling Kelompok
SMKKJ/UBK/4605/03/03/02/05 Temujanji Kaunseling Kerjaya
SMKKJ/UBK/4605/03/03/02/06 Temujanji Konsultasi Ibu Bapa
SMKKJ/UBK/4605/03/03/02/07 Temujanji Konsultasi Agensi Luar
SMKKJ/UBK/4605/03/03/02/08 Kes Rujukan Perkhidmatan Kaunseling
SMKKJ/UBK/4605/03/03/02/09 Transkrip Pengakuan Murid
SMKKJ/UBK/4605/03/03/02/10 Kontrak / Aku Janji Murid03 – PROGRAM & AKTIVITI


SMKKJ/UBK/4605/03/03/03/01 Rancangan Aktiviti & Laporan Tahunan
SMKKJ/UBK/4605/03/03/03/02 Program Maju Diri (PMD)
SMKKJ/UBK/4605/03/03/03/03 Program Minggu Silaturrahim
SMKKJ/UBK/4605/03/03/03/04 Program Teknik Belajar Berkesan/Pengurusan
Masa
SMKKJ/UBK/4605/03/03/03/05 Program Pendidikan Kaunseling Kerjaya
SMKKJ/UBK/4605/03/03/03/06 Program Kepimpinan Murid

SMKKJ/UBK/4605/03/03/03/07 Program Menangani Gejala Sosial / Anti Buli
SMKKJ/UBK/4605/03/03/03/08 Program Peningkatan UPSR/PMR/SPM &
STPM
SMKKJ/UBK/4605/03/03/03/09 Program Teknik Menangani Stress
UPSR/PMR/SPM & STPM
SMKKJ/UBK/4605/03/03/03/10 Program Motivasi Lepas UPSR/PMR/SPM &
STPM
SMKKJ/UBK/4605/03/03/03/11 Program Lawatan Sambil Belajar
SMKKJ/UBK/4605/03/03/03/12 Program Peningkatan Profesionalisme Guru &
kakitangan
SMKKJ/UBK/4605/03/03/03/13 Program Keibubapaan
SMKKJ/UBK/4605/03/03/03/14 Program Mentor-Mentee
SMKKJ/UBK/4605/03/03/03/15 Program Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)
SMKKJ/UBK/4605/03/03/03/16 Program Kepimpinan Ketua Darjah/Tingkatan
SMKKJ/UBK/4605/03/03/03/17 Program Pemantapan Jati Diri Murid
SMKKJ/UBK/4605/03/03/03/18 Program Basmi Ponteng
SMKKJ/UBK/4605/03/03/03/19 Pogram Pendidikan Pencegahan
Dadah/Rokok/Alkohol Inhalan
SMKKJ/UBK/4605/03/03/03/20 Program Minggu Bimbingan dan Kaunseling
Sekolah
SMKKJ/UBK/4605/03/03/03/21 Kaunseling Berfokus04 – PENGURUSAN STOK DAN INVENTORI


SMKKJ/UBK/4605/03/03/04/01 Pekeliling Am
SMKKJ/UBK/4605/03/03/04/02 Pengurusan Kemudahan Fizikal
SMKKJ/UBK/4605/03/03/04/03 Pengurusan Harta Modal ( Kew. 312 A & B )
SMKKJ/UBK/4605/03/03/04/04 Pengurusan Inventori ( Kew. 313 )
SMKKJ/UBK /4605/03/03/04/05 Pengurusan Bahan Bekalan Pejabat UBK
(Kew.314 )
SMKKJ/UBK/4605/03/03/04/06 Pergerakan Harta Modal & Inventori
( Kew. 315 )
SMKKJ/UBK/4605/03/03/04/07 Pengurusan Bahan Buku
SMKKJ/UBK/4605/03/03/04/08 Pengurusan Bahan Bukan Buku
SMKKJ/UBK/4605/03/03/04/09 Pengurusan Bahan Bercetak ( Bukan Buku )
SMKKJ/UBK/4605/03/03/04/10 Semakan Stok
05 – PELUANG PENDIDIKAN & KEBAJIKAN


SMKKJ/UBK/4605/03/03/05/01 Urusan Kebajikan Murid
SMKKJ/UBK/4605/03/03/05/02 Urusan Penghantaran Murid untuk Program
Luar
SMKKJ/UBK/4605/03/03/05/03 Urusan Biasiswa / Dermasiswa
SMKKJ/UBK/4605/03/03/05/04 Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)
SMKKJ/UBK/4605/03/03/05/05 Institusi Pengajian Tinggi Swasta(IPTS)
SMKKJ/UBK/4605/03/03/05/06 Kolej Matrikulasi Kementerian Pelajaran
Malaysia
SMKKJ/UBK/4605/03/03/05/07 Kemasukan ke Politeknik / IKBN/ILP/IKM/
Kolej Komuniti
SMKKJ/UBK/4605/03/03/05/08 Kemasukan Sekolah Menengah Teknik &
Vokasional
SMKKJ/UBK/4605/03/03/05/09 Kemasukan Maktab Rendah Sains Mara
(MRSM)
SMKKJ/UBK/4605/03/03/05/10 Kemasukan Sekolah Berasrama Penuh06 - AM / PELBAGAI


SMKKJ/UBK/4605/03/03/06/01 Kelab Bimbingan & Kaunseling
SMKKJ/UBK/4605/03/03/06/02 Kelab Pembimbing Rakan Sekerja (PERASA)
SMKKJ/UBK/4605/03/03/06/03 Kelab Pendidikan Kerjaya
SMKKJ/UBK/4605/03/03/06/04 Skim Lencana Anti Dadah (SLAD)
SMKKJ/UBK/4605/03/03/06/05 Program Sihat Tanpa Aids Rokok (PROSTAR)
SMKKJ/UBK/4605/03/03/06/06 Unit Kurikulum Sekolah
SMKKJ/UBK/4605/03/03/06/07 Unit Hal Ehwal Murid Sekolah
SMKKJ/UBK/4605/03/03/06/08 Unit KoKurikulum Sekolah
SMKKJ/UBK/4605/03/03/05/09 Persatuan Ibu Bapa & Guru
SMKKJ/UBK/4605/03/03/05/10 Am – Takwim, Minit Mesyuarat, Siaran
Sekolah dll


7. RAK BAHAN BACAAN

· BUKU-BUKU MOTIVASI

· BUKU-BUKU KERJAYA

· MAKLUMAT IPTA/IPTS

· BAHAN BACAAN UMUMRANCANGAN AKTIVITI TAHUN 2008
Unit Bimbingan dan Kaunseling
SMK Khir Johari Beranang.


Aktiviti-aktiviti Setiap Hari.


1. Kaunseling Individu 2 orang pelajar sehari.

2. Kauseling Kelompok, 1 Kelompok 6- 8 pelajar sehari.

3. Motivasi setiap pagi tingkatan 3 dan 5.

4. Bimbingan Kelompok bagi kelas Relief setiap hari.

5. Pengurusan UBK – Fail, kertas-kerja, minit mesyuarat dsbnya.Aktiviti-aktiviti Tahunan.BIL

AKTIVITI

TARIKH

CATATAN
1
Program Maju Diri Tingkatan 1
3 dan 8 Jan
Selesai
2
Penempatan dan Elektif Tingkatan 4
4 Jan
Selesai
3
Program Maju Diri Tingkatan 4
7 Jan
Selesai
4
Perkembangan Staf ( PERASA )
19 Jan
Selesai
5
Ikrar Pelajar PMR dan SPM
21 Jan
Selesai
6
Perjumpaan dengan ibu bapa, penjaga pelajar KAA
22 Jan
Selesai
7
Ikrar Pelajar T1,T2 dan T4
28 Jan
Selesai
8
Perlantikan PRS
11 Februari
Selesai
9
Motivasi PMR
13 Februari
Selesai
10
Mesyuarat Bimbingan dan Kaunseling 1/08
Motivasi PMR
13 Februari
Selesai
11
Perasmian Program Mentor Mentee
18 Februari

12
Motivasi SPM
I9 Februari

13
Kursus Kepimpinan Pengawas
7-9 Mac

14
Teknik Menjawab PMR
17 Mac

15
Kempen Anti Dadah dan Rokok
24 Mac

16
Ceramah Kesihatan Mental
4 Apr

17
Bengkel Teknik Menjawab SPM
15 Apr

18
Mesyuarat Bimbingan dan Kaunseling ke-2
14 Mei

19
Program Motivasi Pemegang Biasiswa dan Bantuan
10 Mei

20
Kem Kepimpinan PRS
23-24 Mei

21
Lawatan IPA/IPTS
26 Mei

22
Lawatan ke KPM Beranang
21 Jun

23
Motivasi Tingkatan 1
28 Jun

24
Teknik Menjawab SPM
1 Julai

25
Motivasi Peperiksaan Penerima Biasiswa/Bantuan
12 Julai

26
Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni
21 Julai

27
Motivasi Kecemerlangan Tingkatan 2
26 Julai

28
Perjumpaan dengan ibu bapa pelajar cemerlang
31 Julai

29
Hari Kerjaya
10 Sept

30
Motivasi Pelajar Ting. 4
20 Sept

31
Mesyuarat Bimbingan dan Kaunseling ke-3
30 Okt

32
Jaringan Mesra SK Kuala Pajam
5 Nov

33
Jaringan Mesra SK Beranang
3 Nov

34
Jaringan Mesra SK SAI Beranang
7 Nov
Aktiviti Tak Berkala.

1. Mesyuarat, Kursus Peringkat Daerah, Negeri dan Kebangsaan.

2. Sebagai Fasilitator Peringkat Daerah, Negeri dan Kebangsaan.SMK Khir Johari Beranang, Selangor.
Unit Bimbingan dan Kaunseling.


1. Nama Program

Program Maju Diri Tingkatan 1,2,3,4 dan 5 Tahun 2008.


2. Rasional

Progaram Maju Diri ( PMD ) adalah merupakan program tahunan sekolah yang dijalankan bertujuan supaya pelajar lebih bersedia menghadapi suasana baru pembelajaran yang sering berbeza-beza. Persediaan awal yang mantap dari segi emosi, mental dan fizikal secara seimbang amat perlu dalam menghasilkan pelajar yang cemerlang seperti yang dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Negara.


3. Objektif Program

3.1 Pendedahan kepada pelajar Tingkatan Satu terhadap suasana pembelajaran dan persekitaran yang baru.

3.2 Meransang perkembangan jasmani, intelek, emosi dan rohani.

3.3 Melahirkan kesedaran dalaman pelajar perlunya persediaan rapi dalam pembelajaran seperti mengenal potensi diri, merangka strategi pencapaian, kepimpinan dan kemahiran belajar.

3.4 Memberi kemahiran mengenal dan menilai diri kepada pelajar untuk membuat persediaan kea lam kerjaya.

3.5 Membimbing pelajar bertindak dan mengatur strategi untuk menjadi pelajar yang cemerlang.

3.6 Membimbing pelajar melihat potensi diri dan personaliti serta keupayaannya ke arah menyediakan diri dengan pelbagai ilmu dan pengetahuan bagi menghadapi cabaran yang akan datang.

4. Sasaran

4.1 Pelajar Tingkatan Satu seramai 189 orang.

4.2 Pelajar Tingkatan Dua seramai 193 orang

4.3 Pelajar Tingkatan Tiga seramai 166 orang

4.4 Pelajar Tingkatan Empat seramai 192 orang

4.5 Pelajar Tingkatan Lima seramai 118 orang


5. Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan


TARIKH/HARI


TINGKATAN

PERSONALIA

TAJUK MODUL


3 Jan 08 ( Khamis )

1KAA, 1 Baiduri, 1 Delima, 1 Firuz, 1 Nilam ,
1 Mutiara.

Pn Azliza

En Nazri

- Main Peranan
- Keistimewaan Nama Saya
- Garis Wawasan Generasi
Baru
- Kemahiran Mendengar4 Jan 08 ( Jumaat )

2 KAA, 2 Baiduri, 2 Delima, 2 Firuz, 2 Nilam ,
2 Mutiara.


Pn Azliza

En Nazri

- Fokus Diri
- ‘Super Power’
- Model Kepimpinan
- Membina nota7 Jan 08 ( Isnin )

3 KAA, 3 Baiduri, 3 Delima, 3 Firuz,
3 Mutiara.

Pn Azliza

En Nazri

- Persepsi Diri
- Peningkatn Daya Ingatan
- Belajar Berkumpulan
- Teknik Mengingat8 Jan 08 ( Selasa )

4 Baiduri,
4 Delima, 4 Firuz, 4 Nilam ,
4 Mutiara.


Pn Azliza

En Nazri

- Taklimat Orientasi
- Penerangan Kurikulum
Mata Pelajaran
- Peta Minda
- Kelmarin, Hari Ini dan
Esok9 Jan 08 ( Rabu )

5 Baiduri,
5 Delima, 5 Firuz, 5 Nilam ,
5 Mutiara.


Pn Azliza

En Nazri

- Teknik Belajar
- Pensijilan SPM
- Kombinasi Subjek dan
Kerjaya
- Menangani Stres
6. Jawatankuasa


Penaung : Pn Khalijah Bt Rahim ( Pengetua SMKKJ )

Pengerusi : Pn Saripah Bt Samsuddin ( PK HEM )

Naib Pengerusi 1 : Pn Rahmah Bt Md Saman ( P.Kanan )

Naib Pengerusi 2 : Pn Normah Bt Ibrahim ( PK KOKO )

Setiausaha : En Nazri Saat ( Kaunselor Sekolah )

Bendahari : Pn Azliza Bt Abdullah ( Kaunselor Sekolah )

Penyelaras : Pn Azliza Bt Abdullah ( Kaunselor Sekolah )

Fasilitator :
1. Pn Azliza Bt Abdullah ( Kaunselor Sekolah )
2. En Nazri Saat ( Kaunselor Sekolah )


7. Anggaran Kos Pelaksanaan

7.1 Kertas Majung RM 20.00

7.2 Marker Pen RM 30.00

JUMLAH RM 50.00


8. Sumber Kos

P.C.G Kaunseling sebanyak RM 50.00

9. Jadual / Proses PelaksanaanTARIKH/HARI

TINGKATAN


MASA

PERSONALIA


3 Jan 08 ( Khamis )

1 KAA, 1 Baiduri,
1 Delima,


1 Firuz, 1 Nilam ,
1 Mutiara.

Masa 3 dan 4
Masa 5 dan 6


Masa 3 dan 4
Masa 5 dan 6

Pn Azliza
En Nazri


En Nazri
Pn Azliza


4 Jan 08 ( Jumaat )
2 KAA, 2 Baiduri,
2 Delima,


2 Firuz, 2 Nilam ,
2 Mutiara.

Masa 3 dan 4
Masa 5 dan 6


Masa 3 dan 4
Masa 5 dan 6

Pn Azliza
En Nazri


En Nazri
Pn Azliza


7 Jan 08 ( Isnin )

3 KAA, 3 Baiduri,
3 Delima,


3 Firuz, 3 Mutiara.

Masa 3 dan 4
Masa 5 dan 6


Masa 3 dan 4
Masa 5 dan 6

Pn Azliza
En Nazri


En Nazri
Pn Azliza


8 Jan 08 ( Selasa )

4 Baiduri, 4 Delima,
4 Firuz,


4 Nilam , 4 Mutiara.

Masa 3 dan 4
Masa 5 dan 6


Masa 3 dan 4
Masa 5 dan 6

Pn Azliza
En Nazri


En Nazri
Pn Azliza


9 Jan 08 ( Rabu )

5 Baiduri, 5 Delima,
5 Firuz,


5 Nilam , 5 Mutiara.

Masa 3 dan 4
Masa 5 dan 6


Masa 3 dan 4
Masa 5 dan 6

Pn Azliza
En Nazri


En Nazri
Pn Azliza
10. Penilaian Program

Indikator Kejayaan
Kaedah Penilaian
Mendapat sekurang-kurangnya 80 % pada tahap baik dalam analisa Borang Soal selidik.
Analisa Borang Soal selidik pada pelajar

Keputusan Analisa Soal selidik Pelajar.


Pendahuluan.

Soalan soal selidik diberikan kepada semua pelajar yang terlibat dengan program. Enam soalan dikemukan dan diberikan skala yang tertentu ( Rujuk lampiran soalan soal selidik ). Hanya skala yang mendapat peratusan yang tertinggi sahaja yang dinilaikan.Keputusan.Bil

Perkara

Peratus Tertinggi


1

Kesesuaian program dengan pelajar

85 % pada skala BAIK

2

Pelajar mendapat manfaat daripada program

87 % pada skala CEMERLANG

3

Program yang dijalankan menarik minat pelajar

85 % pada skala CEMERLANG

4

Program yang dijalankan berguna untuk pelajar

83 % pada skala BAIK

5

Pemahaman pelajar terhadap program

85 % pada skal CEMERLANG

6

Pemahaman pelajar terhadap program

85 % pada skala BAIK
7
Program yang dijalankan berkesan,jelas dan baik

91 % pada skala BAIKKesimpulan.

Secara umumnya lebih 80 % peserta memberikan penilaian pada tahap BAIK dan CEMERLANG bagi program yang telah dijalankan.


11. Refleksi Program


11.1 Kekuatan/kejayaan Program:

Program dapat dilaksanakan dengan jayanya dan pelajar memberikan kerjasama sepenuhnya terhadap aktiviti yang telah dijalankan.


11.2 Kelemahan Program

Tidak mempunyai dewan yang selesa bagi menjalankan aktiviti-aktiviti. Ada aktiviti yang dijalankan dalam kelas dengan jumlah pelajar yang agak ramai dan kurang selesa.


11.3 Cadangan penambahbaikan

Semua aktiviti dapat dijalankan dalam dewan yang selesa dan dilengkapi dengan peralatan siaraya dan LCD yang sempurna.12. Lampiran.

12.1 Gambar-gambar semasa program dijalankan.

12.2 Borang Penilaian Soal selidik Pelajar.

Disediakan, Disemak,


………………………….. …….……………………..
( NAZRI BIN SAAT )


Disahkan.
…………………………..
( AZLIZA BT ABDULLAH )
……………………………

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SMK Khir Johari Beranang, Selangor.JADUAL MOTIVASI 10 MINIT SETIAP PAGI.


MINGGU GENAB


HARI

KELAS

CATATAN
ISNIN
5B

SELASA
5D

RABU
5F

KHAMIS
5M

JUMAAT
5N
MINGGU GANJIL


HARI

KELAS

CATATAN
ISNIN
3B

SELASA
3D

RABU
3F

KHAMIS
3M

JUMAAT
3 KAA

Disahkan,………………………………..UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SMK Khir Johari Beranang, Selangor.
TAJUK MOTIVASI 10 MINIT SETIAP PAGI


1. Membentuk matlamat yang jelas ke sekolah.

2. Mengurus masa dengan betul.

3. Motivasi terhadap kejayaan.

4. Cara/teknik belajar.

5. Penghayatan nilai-nilai murni.

6. Cara menguruskan masalah.

7. Psikologi dan perkembangan diri.

8. Cara menghadapi peperiksaan.
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KHIR JOHARI
43700 Beranang, Selangor Darul Ehsan

IKRAR PELAJAR SPM / PMR
Tahun ………

Saya _______________________________ pelajar kelas ______ berikrar untuk berusaha meningkatkan pencapaian akademik saya bagi mencapai keputusan yang cemerlang di dalam peperiksaan yang bakal dihadapi pada tahun ini.
Saya berazam untuk lebih menumpukan perhatian di dalam pelajaran, berusaha dengan tekun, sabar dan bijaksana agar matlamat saya akan tercapai demi sekolah tercinta, keluarga tersayang dan masa hadapan yang gemilang.
Inilah janji saya.

Yang benar saksi

………………….. ……………….
( ) ( )

TARGET 1

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
Bil
Matapelajaran
M
G
Bil
Matapelajaran
M
G
1
Bahasa Melayu


1
Bahasa Melayu


2
Bahasa Inggeris


2
Bahasa Inggeris


3
Matematik


3
Matematik


4
Sains


4
Sains


5
Sejarah


5
Sejarah


6
Pendidikan Islam


6
Pendidikan Islam


7788991010

TARGET 2
PEPERIKSAAN PERCUBAAN
Bil
Matapelajaran
M
G
Bil
Matapelajaran
M
G
1
Bahasa Melayu


1
Bahasa Melayu


2
Bahasa Inggeris


2
Bahasa Inggeris


3
Matematik


3
Matematik


4
Sains


4
Sains


5
Sejarah


5
Sejarah


6
Pendidikan Islam


6
Pendidikan Islam


77889910
10SMK KHIR JOHARI BERANANG
KERTAS KERJA PROGRAM


NAMA PROGRAM : CERAMAH TEKNIK MENJAWAB PEPERIKSAAN
PMR 2008

PENDAHULUAN/ RASIONAL

Ceramah Teknik Menjawab Peperiksaan PMR, SMK Khir Johari tahun 2008 bertujuan untuk memberi panduan teknik menjawab soalan peperiksaan dengan baik dan menyuntik semangat calon PMR agar lebih bersedia untuk mencapai kecemerlangan dalam PMR tahun 2008.

OBJEKTIF

1. Pelajar lebih bermotivasi dan berkeyakinan dalam menghadapi peperiksaan PMR.
Menjadi pemangkin untuk lebih maju dan berdaya saing.
Mencapai wawasan sekolah ‘ SMK KHIR JOHARI CEMERLANG ZON SEMENYIH 2010 ’.

SASARAN : Murid-murid Tingkatan 3 ( 170 0rang )

TARIKH : Mac 2008

TEMPAT : Dewan SMKKJ


AJK PELAKSANA

Penasihat : Pengetua SMK Khir Johari, Pn. Khalijah Bt Rahim
Pengerusi I : Pen. Kanan Kurikulum, Pn. Rahmah bt Mat Saman
Pengerusi II : Pen Kanan Hal Ehwal Murid, Pn Saripah bt Samsuddin
Pengerusi III : Pen. Kanan Ko-Kurikulum, Pn. Normah bt Ibrahim
Setiausaha : Pn. Azliza binti Abdullah
Pen. Setiausaha : En. Nazri Bin Saat
AJK : Ketua – Ketua Panitia
Guru-guru mata pelajaran

BELANJAWAN

Pendapatan : Wang PCG Panitia RM 700.00
( Panitia Bahasa Melayu RM 100.00 )
( Panitia Bahasa Inggeris RM 100.00 )
( Panitia Matematik RM 100.00 )
( Panitia Sains RM 100.00 )
( Panitia Sejarah RM 100.00 )
( Panitia Pendidikan Islam RM 100.00 )
( Panitia Bahasa Arab RM 100.00 )Perbelanjaan :

Sumbangan untuk penceramah (7 x 100 ) RM 700.00
_________

Baki 0.00
_________JADUAL PELAKSANAAN

Ceramah untuk mata pelajaran Matematik

Tarikh : 21 Mac 2008
Hari : Jumaat
Masa : 11.00 – 12.30 tengah hari

Ceramah untuk mata pelajaran Sains

Tarikh : 21 Mac 2008
Hari : Jumaat
Masa : 9.00 – 10.20 pagi


Ceramah untuk mata pelajaran Bahasa Melayu
Hari : Khamis
Tarikh : 20 Mac 2008
Masa : 9.00 – 10.20 pagi

Ceramah untuk mata pelajaran Bahasa Inggeris
Hari :
Tarikh : Mac / April 2008
Masa :


Ceramah untuk mata pelajaran Pendidikan Islam
Hari :
Tarikh : Mac / April 2008
Masa :

Ceramah untuk mata pelajaran Bahasa Arab
Hari :
Tarikh : Mac / April 2008
Masa :

Ceramah untuk mata pelajaran Sejarah
Hari : Khamis
Tarikh : 20 Mac 2008
Masa : 11.00 – 1.00 petang
PENUTUP

Semoga usaha murni, bagi meningkatkan lagi kecemerlangan sekolah mendapat sokongan dan kerjasama daripada semua sama ada pihak pentadbir, guru-guru mahu pun pelajar-pelajar .


Disediakan oleh, Disemak oleh,


……………………………… ……………………………..
( NAZRI BIN SAAT )
Unit Bimbingan dan Kaunseling
SMK Khir Johari Beranang.

Disahkan oleh,


……………………………… …………………………….
(AZLIZA BINTI ABDULLAH)
Unit Bimbingan dan Kaunseling
SMK Khir Johari Beranang.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KHIR JOHARI BERANANG
JAWATANKUASA PROGRAM SELEPAS PMR 2007

PENGERUSI : PN KHALIJAH BT RAHIM

NAIB PENGERUSI : PN SARIPAH BT SAMSUDDIN

PN RAHMAH BT MAT SAMAN

PN NORMAH BT IBRAHIM

SETIAUSAHA : PN AZLIZA BINTI ABDULLAH

PENOLONG SETIAUSAHA : EN NAZRI BT SAAT

PENYELARAS TINGKATAN : PN NORA AZMA BT ABD AZIZ

AHLI JAWATANKUASA

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING UNIT KEROHANIAN
En Nazri Bin Saat 1. Pn Khamisah Bt Mad Saman
Pn Azliza Bt Abdullah 2 . Pn Rosmah Bt Mat Khalil

UNIT PERSEMBAHAN UNIT KECERIAAN
Pn Norshaliza Bt Mohd Ibrahim 1. Pn Hasni Bt Ismail
Pn Nur Amalina Bt Ali 2. Pn Sharifah Bt Man
3. Pn Hasiyah Bt Hussin 3 Pn Mazlina Bt Mohamad Tahir
4. En Shamsuddin Bin Mahmood
UNIT SUKAN DAN PERMAINAN
En Razak Bin Mislan UNIT KHB
En Hairul Anuar Bin Abd Hamid 1. Pn Nora Azma Bt Abdul Aziz
3. En Zakir Bin Ajai 2. Pn Afidah Bt Daud
3. En Hoslan Bin Mansor
4. Pn Noridah Bt Harun

UNIT PERMAINAN DALAMAN UNIT TAYANGAN VIDEO
1. Pn Norlaili Mohamed Yunus 1. Pn Norlizah Bt Markom
2. Pn Junaidah Bt Mohd Amin 2. Pn Suzani Bt Osman

UNIT PERALATAN DAN DISIPLIN UNIT DOKUMENTASI
1. En Noor Azhar Bt Samat 1. Pn Haidaturayani Bt Mohd Noor
2. Pn Nariah Bt Endut 2. Pn Majelar Bt Mamat


UNIT SPBT HADIAH
1. Pn Suhaida Binti Tahir 1. Pn Nor Faizah Bt Shoib
2. Pn Zuriati Bt Yaacob 2. Pn Rohaya Bt Mohd Jamil
PENDAPATAN :

Peruntukan PCG Kaunseling RM 300.00
Peruntukan Kebajikan RM 100.00
RM 400.00
PERBELANJAAN:
Hadiah Pertandingan Menggubah Bunga (Tempat 1, 2 dan 3) RM 60.00
Hadiah Pertandingan Drama (Tempat Pertama) RM 60.00
Hadiah Pertandingan Memasak (Tempat 1, 2 dan 3 ) RM 60.00
4. Pertandingan Melukis (1, 2 dan 3 ) RM 60.00
5. Pertandingan Sukan dan Permainan (Tempat Pertama) RM 60.00
6. Pertandingan Permainan Dalaman (Catur – 1 ,2, 3) RM 100.00
(Karom – 1, 2, 3)

Jumlah RM 400.00

Baki 0.00

BIL
JAWATANKUASA
BIDANG TUGAS
1.
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
- Menguruskan ceramah untuk Program Selepas PMR
- Bekerjasama dengan unit –unit yang berkaitan dengan program
2.
UNIT KEROHANIAN
- Menguruskan aktiviti kerohanian
3.
UNIT PERSEMBAHAN
- Menguruskan pertandingan persembahan drama
- Menyediakan urusan penghakiman yang sesuai
4.
UNIT KECERIAAN
- Bekerjasama dengan guru bilik-bilik khas merancang
atau menguruskan keceriaan kawasan masing-masing
5.
UNIT SUKAN DAN PERMAINAN
- Menguruskan pertandingan sukan dan permainan mengikut
jadual yang telah ditetapkan
- Menguruskan aktiviti senamrobik
6.
UNIT KHB
- Mengawasi pelajar semasa keceriaan dan mengenalpasti
bahagian yang perlu diceriakan.mengikut jadual.
- Menguruskan pertandingan memasak dan menggubah bunga
mengikut jadual.
- Menguruskan atau melantik hakim yang sesuai.
7.
UNIT PERMAINAN DALAMAN
- Menguruskan atau menyediakan alat permainan yang sesuai
untuk pelajar semasa aktiviti
- Menggalakkan pelajar membawa alat permainan sendiri yang
sesuai
8.
UNIT TAYANGAN VIDEO
- Menguruskan tayangan video mengikut jadual yan ditetapkan
- Menyediakan vcd yang sesuai untuk tayangan
9.
UNIT PERALATAN DAN DISIPLIN
- Menyediakan peralatan seperti PA system, Lap Top dan LCD
dan sebagainya sekiranya diperlukan
- Mengawasi disiplin pelajar
10.
UNIT DOKUMENTASI
- Mengambil gambar bagi aktiviti yang diadakan
- Membuat dokumentasi Program Selepas PMR
11.
UNIT SPBT
- Menguruskan pemulangan buku teks
12.
HADIAH / SIJIL
- Menyediakan hadiah bagi pertandingan yang diadakan
dan menguruskan hadiah semasa majlis penyampaian hadiah


JADUAL AKTIVITI PROGRAM SELEPAS PMR
2007


TARIKHMASA

KELAS

AKTIVITI

TEMPAT

TINDAKAN/
GURU BERTUGAS

8/10/2007
ISNIN


7.40- 7.50


7.50 – 10.2010.40 – 2.0010.40 – 2.00


10.40 – 2.00


10.40 – 12.00

12.00 – 2.00

Semua


Semua3F3N


3M


3B


3D


3D


3B


Tazkirah


Taklimat Program Selepas PMR


Permainan DalamanTayangan Video


Keceriaan


Pemulangan Buku Teks


Sesi Bersama Kaunselor


Pemulangan Buku Teks


Sesi Bersama Kaunselor


Tapak
Perhimpunan

Dewan Sekolah


KantinBilik Tayangan

Bengkel masakan

Bilik SPBT


Kelas


Bilik SPBT


Kelas


Unit Kerohanian


- Ketua Unit masing
- masing
- Guru mata pelajaran

- Unit Permainan
Dalaman
- Guru mata pelajaran

- Unit Tayangan Video
- Guru mata pelajaran

- Unit Keceriaan
- Guru mata pelajaran

- Unit SPBT
- Guru mata pelajaran

- Kaunselor


- Unit SPBT
- Guru mata pelajaran

- Kaunselor
9/10/2007
SELASA


7.40- 7.50


7.50 – 10.20


10.40 – 2.00


Semua


Semua


3D


3B


3N3F


3M
Tazkirah


Taklimat Ke Sekolah Menengah Teknik

Keceriaan


Keceriaan


Permainan DalamanPemulangan Buku Teks


Tayangan Video
Tapak
Perhimpunan

Dewan Sekolah

Pusat Sumber


Makmal


KantinBilik SPBT


Bilik Tayangan

Unit Kerohanian


- Unit Kaunseling
- Guru mata pelajaran

- Unit Keceriaan
- Guru mata pelajaran

- Unit Keceriaan
- Guru mata pelajaran

- Unit Permainan
Dalaman
- Guru mata pelajaran

- Unit SPBT
- Guru mata pelajaran

- Unit Tayangan Video
- Guru mata pelajaran10/10/2007
RABU


7.40- 7.50


7.50 – 10.20


10.40 – 2.00


10.40 – 12.00

12.00 – 2.00

Semua


Semua


3B3D3F


3M


3N


3N


3MTazkirah


Taklimat Sijil Berhenti Sekolah


Permainan DalamanKeceriaanTayangan Video


Pemulangan Buku Teks


Sesi Bersama Kaunselor


Pemulangan Buku Teks


Sesi Bersama Kaunselor

Tapak
Perhimpunan

Dewan Sekolah

KantinMakmal
Komputer


Bilik Tayangan

Bilik SPBT


Kelas


Bilik SPBT


KelasUnit Kerohanian


- PK Kokurikulum
- Guru mata pelajaran

- Unit Permainan
Dalaman
- Guru mata pelajaran

- Unit Keceriaan
- Guru mata pelajaran


- Unit Tayangan Video
- Guru mata pelajaran

- Unit SPBT
- Guru mata pelajaran

- Kaunselor


- Unit SPBT
- Guru mata pelajaran

- Kaunselor11/10/2007
KHAMIS


7.40 – 10.20


11.00 – 2.00

Semua


3D, 3M


3B, 3N

3F

Penutup Ihya’ Ramadhan
- Ceramah Nuzul Al Quran

Permainan Dalaman


Keceriaan

Sesi bersama Kaunselor


Dewan


Kantin


Surau

Kelas


Semua Guru


- Unit Permainan
Dalaman
- Guru mata pelajaran
- Unit Keceriaan
- Guru mata pelajaran
- Kaunselor


12/10/2007
JUMAAT


CUTI PERISTIWA SEMPENA
HARI RAYA AIDIL FITRI

22/10/2007
ISNIN
7.40 –10.20


10.40 – 10.40

Semua


3F, 3M,
3N


3D


3B

Taklimat Giat Mara


Permainan DalamanKeceriaan


Tayangan VideoDewan


KantinGaleri Seni


Bilik Tayangan


- Unit Kaunseling
- Guru Mata pelajaran

- Unit Permainan
Dalaman
- Guru mata pelajaran

- Unit Keceriaan
- Guru mata pelajaran

- Unit Tayangan Video
- Guru mata pelajaran


23/10/2007
SELASA
7-40 - 10.20
10.40 – 2.00

Semua
Semua

Senamrobik
PermainanPertandingan Melukis

Tapak PerhimpunanDewan

- Unit Sukan dan
Permainan
- Unit Kaunseling
- Guru Mata Pelajaran

- Unit Keceriaan
- Guru Mata Pelajaran

24/10/2007
RABU

7.30 – 5.00

7.40 – 10.20


10.40 – 2.00
Sebahagian pelajar
3F, 3M,
3N


3D, 3B


3D, 3B3F, 3M


3N

Lawatan RIMUP

Permainan DalamanTayangan Video


Permainan DalamanKeceriaan


Tayangan Video

KantinBilik
Tayangan

KantinKawasan Sekolah

Bilik
Tayangan-AJK RIMUP

- Unit Permainan
Dalaman
- Guru mata pelajaran

- Unit Tayangan Video
- Guru mata pelajaran

- Unit Permainan
Dalaman
- Guru mata pelajaran

- Unit Keceriaan
- Guru Mata Pelajaran

- Unit Tayangan Video
- Guru mata pelajaran


25/10/2007
KHAMIS
7.40 – 10.2010.40 – 2.00

SemuaSemua


Pertandingan Sukan dan Permainan


Latihan Pertandingan Kebudayaan- DRAMAPadangDewan- Unit Sukan dan
Permainan
- Guru mata pelajaran

- Guru mata pelajaran26/10/2007
JUMAAT
7.40 – 10.2010.40 – 12.30
SemuaSemua


Pertandingan Sukan dan Permainan


Taklimat Pemilihan Elektif Tingkatan Empat

PadangDewan


- Unit Sukan dan
Permainan
- Guru mata pelajaran

- Unit Kaunseling
- Guru mata pelajaran


29/10/2007
ISNIN
7.40 – 2.00
Terbuka
Pertandingan Kebudayaan - DRAMADewan
- Unit Persembahan
- Guru mata pelajaran
- Unit Kaunseling

30/10/2007
SELASA

7.30 – 5.00


7.40 – 10.20


10.40 – 2.00
Sebahagian pelajar

3F, 3M,
3N


3D, 3B


3D, 3B3F, 3M


3N

Lawatan RIMUP


Permainan DalamanTayangan Video


Permainan DalamanKeceriaan


Tayangan Video


KantinBilik
Tayangan

KantinKawasan Sekolah

Bilik
TayanganAJK RIMUP


- Unit Permainan
Dalaman
- Guru mata pelajaran

- Unit Tayangan Video
- Guru mata pelajaran

- Unit Permainan
Dalaman
- Guru mata pelajaran

- Unit Keceriaan
- Guru Mata Pelajaran

- Unit Tayangan Video
- Guru mata pelajaran


31/10/2007
RABU
7.40 – 10.2010.40 – 2.00
TerbukaSemua

Pertandingan MemasakPermainan Dalaman

Bilik Masakan


Kantin

- Unit KHB
- Guru mata pelajaran


- Unit Permainan
Dalaman
- Guru mata pelajaran


1/11/2007
KHAMIS7.40 – 10.2010.40 – 2.00
TerbukaSemua

Pertandingan Menggubah Bunga


Permainan Dalaman

Bilik JahitanKantin

- Unit KHB
- Guru mata pelajaran


- Unit Permainan
Dalaman
- Guru mata pelajaran2/11/2007
JUMAAT


7.40 – 9.00


9.00 – 10.20

10.40 -12.30

Semua


Semua

Semua

Majlis Penyampaian Hadiah


Permainan Dalaman

Permainan Dalaman

Tapak Perhimpunan

Kantin

Kantin

-Unit Hadiah dan Sijil
- Guru mata pelajaran

- Unit Permainan
Dalaman
- Guru mata pelajaran5/11/2007
ISNIN


7.40 – 10.20
10.40 – 2.00

Semua
3B,3D3F

3M

3N

Sukan dan Permainan
KeceriaanPermainan Dalaman


Padang
Makmal
Komputer


Kantin


- Unit Sukan dan
Permainan
- Guru mata pelajaran


- Unit Keceriaan
- Guru mata pelajaran


- Unit Permainan
Dalaman
- Guru mata pelajaran6/11/2007
SELASA


7.40 – 10.2010.40 – 2.00

Semua3B,3D

3F

3M,

3N

Permainan DalamanKeceriaan

Keceriaan

Keceriaan

Keceriaan


KantinPusat Sumber

Bengkel ERT

Bengkel KMT
Galeri Seni

- Unit Permainan
Dalaman
- Guru mata pelajaran

- Unit Keceriaan
- Guru mata pelajaran
7/11/2007
RABU


7.40 – 10.2010.40 – 2.00

Semua3B,3D


3F,3M,
3N

Permainan DalamanTayangan Video


Permainan DalamanKantinBilik
Tayangan

Kantin


- Unit Permainan
Dalaman
- Guru mata pelajaran

- Unit Tayangan Video
- Guru mata pelajaran

- Unit Permainan
Dalaman
- Guru mata pelajaran
9/11/2007
JUMAAT


7.40 – 10.2010.40 – 12.30

Semua3F,3N


3B,3D,
3M
Permainan DalamanTayangan Video


Permainan DalamanKantinBilik
Tayangan


- Unit Permainan
Dalaman
- Guru mata pelajaran

- Unit Tayangan Video
- Guru mata pelajaran

- Unit Permainan
Dalaman
- Guru mata pelajaran
12/11/2007
ISNIN


7.40 – 10.2010.40 – 2.00

Semua3M,3B


3D
3F,3N

Permainan DalamanTayangan Video


Permainan DalamanKantinBilik
Tayangan

Kantin


- Unit Permainan
Dalaman
- Guru mata pelajaran

- Unit Tayangan Video
- Guru mata pelajaran

- Unit Permainan
Dalaman
- Guru mata pelajaran
13/11/2007
SELASA


7.40 – 10.2010.40 – 2.00

Semua3F,3D


3B
3M,3N

Permainan DalamanTayangan Video


Permainan DalamanKantinBilik
Tayangan

Kantin


- Unit Permainan
Dalaman
- Guru mata pelajaran

- Unit Tayangan Video
- Guru mata pelajaran

- Unit Permainan
Dalaman
- Guru mata pelajaran


14/11/2007
RABU7.40 – 10.2010.40 – 2.00

Semua3B,3N


3F,3M
3D


Permainan DalamanTayangan Video


Permainan DalamanKantinBilik
Tayangan

Kantin


- Unit Permainan
Dalaman
- Guru mata pelajaran

- Unit Tayangan Video
- Guru mata pelajaran

- Unit Permainan
Dalaman
- Guru mata pelajaran
15/11/2007
KHAMIS

7.40 – 10.20
10.40 – 2.00

Semua
3F,3M

3D
3B,3N

Permainan Dalaman
Tayangan Video

Permainan DalamanKantin
Bilik
Tayangan
Kantin
- Unit Permainan
Dalaman
- Guru mata pelajaran


- Unit Tayangan Video
- Guru mata pelajaran
- Unit Permainan
Dalaman
- Guru mata pelajaran
16/11/2007
JUMAAT

7.40 – 10.2010.40 – 2.00

Semua3D,3B


3D
3F,3N

Permainan DalamanTayangan Video


Permainan DalamanKantinBilik
Tayangan

Kantin


- Unit Permainan
Dalaman
- Guru mata pelajaran

- Unit Tayangan Video
- Guru mata pelajaran

- Unit Permainan
Dalaman
- Guru mata pelajaran
Disediakan oleh, Disemak oleh

………………. …………… ------------------------------------

(AZLIZA BINTI ABDULLAH)Disahkan oleh,

……………………………..

Kertas Kerja
PERKEMBANGAN STAF KALI 1 2008
SMK Khir Johari Beranang


1.0 PENDAHULUAN

Perkembangan staf merupakan aktiviti yang perlu dilaksanakan dan pengisiannya adalah bergantung kepada keperluan sekolah. Pengisian perkembangan staf kali 1 adalah ‘Team Building’ dalam PERASA dan aktiviti ini dilaksana bertujuan untuk meningkatkan tahap professionalisma guru khususnya.


2.0 OBJEKTIF

2.1 Meningkatkan tahap professionalisma guru / staf melalui kaedah ‘Team Building’

2.2 Memberi pendedahan kepada teknik komunikasi berkesan untuk diaplikasi dalam
kehidupan seharian.

2.3 Mewujudkan persekitaran kerja yang harmonis, saling membantu dan memahami
rakan.


3.0 TEMPAT / TARIKH / MASA

Dewan SMK Khir Johari Beranang

19 Januari 2007

8.30 pagi hingga 12.30 tengahari


4.0 SASARAN

Semua guru dan Staf SMK Khir Beranang seramai 73 orang.


5.0 JAWATANKUASA

Penasihat : Pn Khalijah bt Rahim – Pengetua
Pengerusi : Pn Rahmah bt Mat Saman – P.K
Tim. Pengerusi 1 : Pn Saripah bt Samsuddin – PK HEM
Tim. Pengerusi 11 : Pn Normah bt Ibrahim –PK KOKO
Setiausaha : En Nazri b Saat – Kaunselor
Naib Setiausaha : Pn Norlaili bt Mohamed Yunus- Kelab Guru
Bendahari : Pn Azliza bt Abdullah - Kaunselor
JK Makanan : Pn Zarina bt Bidin – Kelab Guru
JK Tempat : En Miswan b Hj Yaacob – Kelab Staf
JK PA Siaraya : En Hairul Anuar b Abd Hamid – Kelab Guru
JK Dokumentasi : Pn Hasiyah bt Hussain-Kelab Guru


6.0 TENTATIF PROGRAM

MASA
AKTIVITI
8.30 – 10.00
Slot Pertama
10.00 – 10.30
Kudapan
10.30 – 12.30
Slot Kedua


Nama Fasilitator : Tn Hj Muhsin bin Marzuki
Kaunselor Daerah / Pegawai Latihan
Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Langat
Saujana Impian, Km 22 Cheras, 43000 Kajang6.0 BELANJAWAN

Pendapatan

Kelab Guru SMK Khir Johari Beranang RM 472.50

Perbelanjaan

Bayaran penceramah RM 200.00

Sarapan ( RM 3.50 X 75 peserta ) RM 262.50

Bahan Kursus RM 10.00

BAKI RM 0.00


7.0 PENUTUP

Semoga usaha murni ini mampu direalisasikan demi memartabatkan professionalisma perguruan.SMK KHIR JOHARI BERANANG.
PERKEMBANGAN STAF
UNIT KURIKULUM 2008


1.0 Nama Program

Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan

2.0 Tujuan

Program ini bertujuan untuk :

2.1 Memberi pendedahan teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada guru-guru SMK Khir Johari Beranang.

3.0 Latarbelakang
Guru-guru sudah mempunyai kemahiran teknik pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimananapun,seiring dengan perkembangan dalam bidang pendidikan, guru-guru perlu meningkatkan lagi kemahiran dan pengetahuan agar proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan.

4.0 Rasional

4.1 Program ini akan dapat memberi pendedahan kepada guru-guru tentang teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan berkesan.
4.2 Memberi ilmu pengetahuan dan latihan kepada guru untuk meningkatkan keberkesanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

5.0 Objektif

5.1 Meningkatkan kemahiran guru dalam pengajaran dan pembelajaran .
5.2 Membolehkan guru-guru menjalankan proses P&P kepada para pelajar dengan berkesan.

6.0 Pelaksanaan

Sasaran: Semua Guru SMKKJ
Tarikh : 17 Mei 2008 ( Sabtu )
Masa : 9.00pagi - 12.00 tengah hari ( 3 jam )

7.0 Anggaran Kos

Bil.
Objek Subjek
Perkara
Sasaran
Jumlah Kos
1.
OS 29000
Makan /Minum Peserta
60 orang x RM 4
RM 240.00
2.
OS 29000
Penceramah
3 jam x RM 120
RM 360.00

Jumlah Keseluruhan
RM 600.00


8.0 Sumber kewangan : ( Di isi oleh Unit Kewangan PPD )

i. Nama Aktiviti/Penaja : LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN


ii. Pusat Tanggungjawab : PEJABAT PELAJARAN DAERAH HULU LANGAT

a. Peruntukan diterima:

21000 RM 900.00 Pengangkutan
24000 RM 90.00Sewa
27000 RM 300.00Alatan Kursus
29000 RM 1,440.00Makanan / bayaran penceramah

b. Baki pada tarikh permohonan termasuk tanggungan:

21000 RM 900.00
24000 RM 90.00
27000 RM 300.00
29000 RM 1,440.00


c. Kos pakej:

21000 _________________________
24000 _________________________
27000 _________________________
29000 RM 600.00

9.0 Penilaian

Penilaian akan dijalankan dari semasa ke semasa melalui penyertaan dan respon
guru terhadap aktiviti yang dijalankan


10.0 Penutup

Keberkesanan program ini banyak bergantung kepada semua pihak terutama para
guru dan sokongan daripada pihak pentadbir.


( PENGESAHAN GURU BESAR / PENGETUA)

11.0 Saya mengesahkan bahawa butir-butir kewangan seperti di para 7 di atas adalah
benar dan mencukupi bagi menampung kos yang dipohon.


Tarikh : ................................. Tandatangan : ........................

Nama : ...................................

Jawatan : ................................

Cop Jabatan : .........................
BAHAGIAN II

( PENGESAHAN UNIT KEWANGAN PPD HULU LANGAT )

12.0 Saya mengesahkan bahawa butir-butir kewangan seperti di para 8 di atas adalah
benar dan mencukupi bagi menampung kos yang dipohon.


Tarikh : ................................. Tandatangan : ........................

Nama : ...................................

Jawatan : ................................

Cop Jabatan : .........................
BAHAGIAN III

( PENGESAHAN KETUA JABATAN PPD HULU LANGAT )


14.0 Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang dinyatakan di atas adalah benar dan
permohonan ini mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Di samping itu juga
mengesahkan bahawa kursus/tugas rasmi ini perlu diadakan selaras dengan
Sasaran Kerja Utama / Sasaran Kerja Tahunan yang ditetapkan.


Tarikh : ................................. Tandatangan : ........................

Nama : ...................................

Jawatan : ................................

Cop Jabatan : .........................


Panduan :

1. Kertas kerja ini hendaklah dihantar dalam 3 salinan.

2. Untuk makluman kadar bayaran penceramah:
a. DGA 29 – DGA 38 = RM 80 sejam
b. DG 41 – DG 44 = RM 120 sejam
c. DG 48 – DG 52 = RM 140 sejam
( Kadar di atas adalah tertakluk kepada penceramah yang dijemput oleh pihak penganjur sahaja )

3. Kadar makan/minum untuk seorang peserta kursus:
a. Minum pagi = RM 2.00
b. Makan tgh = RM 4.00
c. Minum ptg = RM 2.00


PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU
SMK KHIR JOHARI BERANANG.


1. Nama Program

Ceramah Keibubapaan Komuniti Zon Semenyih dan Pengambilan Kad Kemajuan Pelajar 2008

2. Rasional

Ibu bapa adalah faktor yang penting bagi menentukan kejayaan akademik pelajar. Perhatian yang lebih terhadap pencapaian anak-anaknya akan dapat memberikan dorongan bagi mencapai kejayaan yang cemerlang. Justeru itu adalah penting ibu bapa diberikan pendedahan dan motivasi tentang peranan mereka dalam memastikan kecemerlangan PMR dan SPM anak-anak mereka.

3. Objektif Program

3.1 Supaya ibu bapa / penjaga dapat mengetahui peranan mereka untuk memastikan kecemerlangan PMR dan SPM anak-anak mereka.

3.2 Mewujudkan kerjasama antara ibu bapa / penjaga dan sekolah untuk kebaikan pelajar.


4. Sasaran

Semua ibu bapa / penjaga bagi pelajar Tingkatan 3 dan 5 SMK Khir Johari Beranang seramai 160 orang, Pengetua-pengetua dan Yang diPertua PIBG Sekolah-sekolah Menengah Zon Semenyih


5. Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan

28.6.2008 ( sabtu ) 8.30 – 9.45 pagi

6. Jawatankuasa Pelaksana dan Senarai Tugas

Penasihat : Pn Khalijah bt Rahim - Pengetua
Pengerusi : En Anuar bin Othman – YDP PIBG
Bendahari : Pn Nora Azma bt Abdul Aziz
AJK : En Nazri Saat
Pn Azliza bt AbdullahAnggaran Kos Pelaksanaan

1. Penceramah RM 200.00

2. Makan 80 org x RM 3.00 RM 240.00

3. Minuman ibubapa 13 kotak x RM 7.50 RM 97.50

4. Banner RM 20.00

5. Bateri RM 10.00

JUMLAH RM 567.50


Penceramah
En Ahmad Badrul Sani bin Baharudin
SPEAK OUT
TRAINING & MANAGEMENT SERVICES


Sumber Kos

PIBG SMK Khir Johari Beranang


Jadual Pelaksanaan

8.30 hingga 12.30 tengahari

Penutup

Adalah diharapkan program ini akan dapat menjadikan ibu bapa / penjaga dapat menjalankan peranan mereka untuk memastikan kejayaan cemerlang dalam PMR dan SPM anak-anak mereka.Disediakan, Disahkan,


………………………… …………………………….
( EN NAZRI SAAT )


Tajuk : Taklimat Bersama Ibubapa/penjaga Ting. Satu 2008

Tarikh : 31 Disember 2007.

Hari : Isnin

Masa : 8.00 pagi

Tempat : Kantin SMKKJ

Laporan Ringkas :

Taklimat disampaikan kepada penjaga, ibu bapa pelajar tingkatan satu 2008 oleh Kaunselor ( En Nazri ), Ketua Guru Disiplin, Pengetua dan Pengerusi PIBG.

Taklimat Kaunselor :

1. Perkhidmatan Unit Bimbingan dan Kaunseling Sekolah

- memberikan bimbingan akedemik dan bukan akedemik kepada pelajar
- akedemik-program motivasi, teknik belajar, pengurusan masa
- bukan akademik-masalah peribadi,social, keluarga
- konsultasi keibubapaan

2. Peranan Guru, pelajar dan ibubapa/penjaga bagi menentukan kejayaan pelajar.

- guru-ilmu dan kemahiran
- pelajar-belajar
- ibubapa/penjaga-menyediakan suasana konduksif di rumah-memberikan perhatian,masa,suasana belajar

3. Prasarana SMKKJDisediakan,


…………………………………
Nazri – Kaunselor SMKKJ
SMK KHIR JOHARI BERANANG
Unit Bimbingan dan Kaunseling 2008.


Cadangan aktiviti yang dijalankan semasa Program Mentor Mentee.
BIL

AKTIVITI

TARIKH DILAKSANAKAN
1
Sesi perkenalan/suaikenal

2
Membantu pelajar menghadapi situasi perubahan/konflik dengan positif

3
Menilai diri sendiri dan perhubungan dengan rakan sebaya

4
Membina keyakinan diri

5
Menilai kemahiran belajar

6
Membina perancangan,pengurusan masa yang berkesan

7
Membincangkan persediaan menghadapi peperiksaan

8
Membina matlamat belajar dan meningkatkan kemajuan diri

9
Membincangkan keputusan ujian/peperiksaan

10
Mengenal pasti bagaimana matlamat pekerjaan berkait rapat dengan kejayaan di sekolahNOTA:


Sekiranya Mentor mempunyai aktiviti lain yang berkaitan boleh juga dijalankan mengikut kesesuaian.


Terima kasih.SMK KHIR JOHARI BERANANG SELANGOR
Unit Bimbingan dan Kaunseling


JADUAL PERJUMPAAN DAN TEMPAT MENTOR MENTEE 2008BIL

TARIKH PERJUMPAAN


1

28 Februari 2008

2

27 Mac 2008

3

24 April 2008

4

22 Mei 2008

5

26 Jun 2008

6

31 Julai 2008

7

28 Ogos 2008

8

25 September 2008

9

30 Oktober 2008PERHATIAN:

1. Perjumpaan hanya dihadkan pada Masa Pertama sahaja.

2. Tempat perjumpaan adalah di dalam kelas masing-masing, tapak perhimpunan, padang, bawah pokok, kantin dan lain-lain tempat yang sesuai.

3. Mentor dikehendaki mengambil segala maklumat yang sesesuai semasa perjumpaan diadakan.

4. Topik yang dibincangkan semasa perjumpaan terpulang kepada Mentor.
KERTAS KERJA
KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS TAHUN 2008
SMK. KHIR JOHARI,BERANANG

PENDAHULUAN

Badan Pengawas, Unit Disiplin Sek.Men.Keb. Khir Johari adalah badan yang bertanggungjawab melaksana dan memantau perjalanan disiplin sekolah. Badan ini membantu pentadbiran sekolah dalam memantau perjalanan disiplin pelajar. Oleh itu, keperluan kursus kepimpinan amat penting kerana cabaran dalam menangani disiplin pelajar memerlukan ilmu kepimpinan dan ketrampilan diri.

OBJEKTIF

Memberi kesedaran kepada pengawas tentang tanggungjawab mereka sebagai pelaksana undang-undang seperti yang diamanahkan.
Meningkatkan jati diri dan ketrampilan badan pengawas.
Menjadi pemangkin untuk lebih maju dan berdaya saing.
Menanam sifat berdikari dan bekerjasama.

AJK PELAKSANA

Penaung : Pn. Khalijah Bt Rahim (pengetua SMKKJ)
Pengerusi : Pn. Saripah binti Samsuddin
Setiausaha : En Nazri bin Saat
Pen. Setiausaha : Pn Afidah Daud
Bendahari : Pn Kamisah Bt Md Saman
AJK : Pn Azliza Bt Abdullah
: En Noor Azhar
: Pn Rafizah Bt Jaffar
: En Ahmad Noor Zaimi B Mohd Amin
: Pn Rohaya Bt Hamzah
: En Hairul Anuar B Abdul Hamid

SASARAN

50 orang Pengawas Sekolah.

TEMPAT / MASA

Sukida Resort, Km 17 Jalan Sungai Lalang, Semenyih.

7hb hingga 9hb MAC 2008 ( Jumaat – Ahad )TENTATIF PROGRAM

7 MAC 2008 ( JUMAAT)
BIL
MASA
AKTIVITI
PELAKSANA
Tugas Lain
1
3.30 ptg
Bertolak
En Nazri
Kertas kerja
2
4.30 ptg
Sampai
Pendaftaran
Penginapan
Sembahyang
Minum
Pn Azliza
Modul
Borang Pendaftaran
3
5.30 ptg
Taklimat Kem
En Nazri
Surat Polis
4
6.30 ptg
Makan
Pengurusan Diri


5
7.30 mlm
Sembahyang
Tazkirah
Pn Kamisah
En Noor Zaimi
Senarai Pengawas
Penginapan
6
9.00 mlm
Ice Breaking
Pn Azliza

7
10.00 mlm
Sifat Kepimpinan
En Nazri
Surat Kesihatan
8
11.00 mlm
Tidur
En Nazri
Pn Afidah
Mesyuarat

8 MAC 2008 ( SABTU)
1
6.00 pg
Bangun
Solat
Pengurusan Diri
Pn Afidah
Yuran
Sumbangan
2
7.00 pg
Riadah
En Nazri
Surat PPD
3
8.00 pg
Sarapan
En Nazri

4
8.30 pg
Tata Urus Pengawas (I)
Pn Kamisah
Modul
5
10.30 pg
Minum
Pn Kamisah

6
11.00 pg
Tata Urus Pengawas (II)
Pn Rafizah

Modul
7
1.00 tgh
Makan
Solat
Pengurusan Diri
Pn Rafizah

8
2.30 ptg
4.30 ptg
Kajian lapangan
-REFLEKSI
En Nazri
Pn Afidah
Modul
9
6.30 ptg
Makan
Pengurusan Diri
Pn Afidah
Urusan Pengawas
10
7.30 mlm
Sembahyang
Tazkirah
Pn Kamisah
En Noor Zaimi

11
9.00 mlm
Tata Urus Pengawas - Disiplin
En Noor Azhar
Modul
12
11.00 mlm
Tidur
En Noor Azhar
Pn Rafizah


9 MAC 2008 ( AHAD)
1
6.00 pg
Bangun
Solat
Pengurusan Diri
En Noor Azhar
Pn Rafizah

2
7.00 pg
Riadah
En Noor Azhar
Bas
3
8.00 pg
Sarapan
En Hairul Anuar

4
9.00 pg
Berkayak
En Hairul Anuar
En Noor Azhar
Pn Rohaya

5
11.30 pg
Pengurusan Diri
Mengemas
Makan
Pn Rohaya
Makanan
6
1.00 ptg
Penutupan
Pn Kamisah
Pn Rohaya
Sijil
Sijil
7
1.30 ptg
Pulang
Pn Kamisah
Pn Rohaya

Laporan dibuat oleh semua guru mengikut jadual tugas.
Keselamatan dan Kecemasan dibawah tanggungjawab semua guru mengikut jadual tugas.


BELANJAWAN

Pendapatan :

Kutipan yuran pelajar ( RM 60.00 x 50 orang ) RM 3000.00
Lain-lain tajaan RM 500.00 RM 3,500.00


Perbelanjaan :

Penginapan & makanan pelajar ( RM 50.00 x 50 orang ) RM2500.00
Jurulatih Kayak RM 300.00
Pengangkutan ( RM200.00 x 1 bas ) RM 200.00
Pengurusan/kecemasan RM 100.00
Penginapan & makanan Guru ( RM50 x 8 orang ) RM 400.00 RM 3,500.00

Baki -
PENUTUP

Semoga usaha murni, bagi meningkatkan lagi kecemerlangan sekolah mendapat sokongan dan kerjasama dari semua pihak samada pihak pentadbir, J/K dalaman, syarikat-syarikat luar yang berkemampuan memberi sokongan kewangan amat dihargai. ‘Tanpa kepayahan tidak akan datang kesenangan, tanpa sokongan dan kerjasama semua pihak, sukar untuk kejayaan hadir’.


Disediakan, Disemak, Disahkan,PROGRAM BERFOKUS
PERKHIDMATAN BIMBINGAN KAUNSELING SEPENUH MASA
SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI SELANGOR


1. LATAR BELAKANG

Kajian terhadap kes buli dan ponteng yang telah dibuat oleh institusi pengajian tinggi membuktikan bahawa masalah disiplin di sekolah semakin meningkat. Salah laku ini secara tidak langsung telah menyumbang kepada kemerosotan prestasi akademik di samping salah laku negative yang lain seperti ponteng, bergaduh, merokok dan kesalahan lain di luar atau di dalam sekolah. Tabiat buruk yang dilakukan oleh segelintir murid ini patut dibendung. Pelantikan jawatan Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa yang lebih daripada seorang di setiap sekolah diharap dapat membantu menangani masalah kemerosotan prestasi akademik dan disiplin ini secara professional.

2. PERNYATAAN MASALAH

Perbuatan melanggar disiplin sekolah oleh murid sentiasa berlaku. Pihak sekolah telah berusaha untuk mengubah tingkah laku yang negatif dengan berbagai-bagai pendekatan. Peranan Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa sememangnya telah diterima sebagai satu perkhidmatan yang penting di sekolah. Bagi membantu pihak sekolah menangani masalah ini secara prifesional, pengumpulan data dan maklumat diperlukan untuk membuktikan keberkesanan program yang telah dijalankan dan jumlah murid yang telah berubah dari tingkah laku negatifnya kepada tingkah laku positif serta prestasi akademik mereka meningkat.


3. MATLAMAT

Semua Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa dapat menyediakan maklumat dan data berkaitan dengan program-program yang telah dijalankan kepada kumpulan sasaran dan mempunyai data bilangan murid yang telah berubah tingkahlakunya dan memperoleh kecemerlangan akademik hasil daripada keberkesanan peranan Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa di sekolah menengah dan rendah.


4. OBJEKTIF

4.1 Membantu sekolah mengurangkan masalah salah laku disiplin di
samping meningkatkan prestasi akademik dan sahsiah murid.
4.2 Guru Bimbingan dan Kauseling Senuh Masa dapat membantu
Menyelesaikan masalah salah laku disiplin dan sosial murid secara berfokus dan bermaklumat.
4.3 Meningkatkan kefahaman pihak pengurusan sekolah terhadap peranan Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa dalam usaha membendung masalah disiplin murid.
4.4 Membugarkan peranan Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa dalam menangani disiplin murid.


5. RASIONAL

Misi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh Masa adalah untuk melahirkan insan yang seimbang serta dapat memperkembangkan potensi diri secara menyeluruh.


6. FOKUS PELAN TINDAKAN

6.1 Mengesan semua kumpulan murid mengikut kategori yang
disenaraikan melalui pemerhatian, laporan disiplin, SSDM, buku
catatan, soal selidik, maklumat pembimbing rakan sebaya dan lain-
lain.
6.2 Semua kumpulan murid yang telah dikenal pasti ini hendaklah
Disenaraikan mengikut 3 bidang utama iaitu:

6.2.1 Bidang Akademik
6.2.2 Bidang Disiplin
6.2.3 Bidang PPDa

6.3 Program ini memberi tumpuan kepada ke tiga-tiga bidang. Bidang
Akademik wajib iatu untuk meliputi kumpulan Cemerlang dan Galus. Kemudian pilih 3 kumpulan sasaran daripada 2 bidang yang berikutnya mengikut keperluan sekolah. Jumlah murid yang terpilih dalam setiap kumpulan minimum 10 orang dan maksimum 20 orang murid untuk setiap satu kumpulan sasaran .


1. Bidang Akademik (WAJIB)
1.1 Kumpulan Cemerlang - 10 orang murid
1.2 Kumpulan Galus - 20 orang murid

2. Bidang Disiplin (PILIHAN)
2.1 Kumpulan Ponteng - 10 orang murid
2.2 Kumpulan Buli - 10 orang murid


3. Bidang PPDa (PILIHAN)
3.1 Kumpulan Merokok - 10 orang murid

4. Bidang Pembangunan Staf (PILIHAN)

6.4 Ambil maklumat peribadi murid yang tersenarai dan failkan.
6.5 Murid berkenaan hendaklah menjalani proses kaunseling individu dan
kelompok secara berterusan ( ada laporan dan catatan)
6.6 Murid berkenaan dilibatkan sama dalam program khas B&K yang
Sesuai. (ada laporan dan catatan)
6.7 Bincang / bentang laporan dan catatan kepada pengetua / Guru Besar
sebelum 1 hari bulan pada setiap bulan.
6.8 Hantar laporan kepada PPD pada setiap 5 hari bulan pada setiap 4
bulan sekali.
6.9 PPD hantar ke Unit HEM JPNS sebelum 10 hari bulan pada setiap
4 bulan sekali.

7. SASARAN

7.1 BIDANG AKADEMIK
7.1.1 Kumpulan Cemerlang
7.1.2 Kumpulan Galus
Borang Pengesanan A
Borang Rumusan A

7.2 BIDANG DISIPLIN
7.2.1 Kumpulan Ponteng
7.2.2 Kumpulan Buli
7.2.3 Kumpulan Mencuri
7.2.4 Kumpulan Bergaduh
Borang Pengesanan B
Borang Rumusan B

7.3 BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)
7.3.1 Kumpulan Merokok
7.3.2 Kumpulan Dadah
Borang Pengesanan C
Borang Rumusan C


8. PENILAIAN DAN PEMANTAUAN
8.1 Pengetua/ Guru Besar dan Guru-Guru Penolong Kanan di sekolah
8.2 Pegawai Kaunseling Pejabat Pelajaran Daerah
8.3 Pegawai Kaunseling Jabatan Pelajaran Negeri Selangor


9. AHLI JAWATANKUASA INDUK

Pengerusi : Pn Khalijah Binti Rahim

Timbalan Pengerusi : Pn Rahmah Binti Mat Saman

Naib Pengerusi : Pn Saripah Binti Samsuddin

Pn Normah Binti Ibrahim

Setiausaha : Pn Azliza Binti Abdullah

Naib Setiausaha : Encik Noor Azhar Bin Samat

Bendahari : Encik Nazri Bin Saat

Ahli Jawatankuasa

Ketua Panitia Bahasa Melayu : Pn Afidah Bt Daud
Ketua Panitia Bahasa Inggeris : Pn Norlaili Bt Mohamed Yunus
Ketua Panitia Matematik : Pn Junaidah Bt Mohd Amin
Ketua Panitia Sains : Pn Hasni Bt Ismail
Ketua Panitia Sejarah : Pn Norliza Bt Markom
Ketua Panitia Geografi : Pn Suzani Bt Osman
Ketua Panitia Pendidikan Seni : En Shamsudin B Mahmood
Ketua Panitia PJK : En Razak B Mislan
Ketua Panitia Kemahiran Hidup : En Hoslan B Mansor
Ketua Panitia Ekonomi Asas : Pn Zuriati Bt Yaacob
Ketua Panitia Pendidikan Moral : Pn Noramalina Bt Ali
Ketua Panitia Pendidikan Islam : Pn Khamisah Bt Md Saman
Ketua Panitia Tasawwur Islam : Pn Nor Faizah Bt Shoib
Ketua Panitia Grafik Berkomputer : Pn Haidaturayani Bt Md Nor
Ketua Panitia Sivik dan Kewarganegaraan : Pn Shahirah Bt Abd Samad
Ketua Panitia Bahasa Arab : En Ahmad Noor Zaimi B Mohd Amin

Penyelaras Tingkatan 1 : Pn NorShaliza Bt Mohd Ibrahim

Penyelaras Tingkatan 2 : Puan Suzani Bt Osman

Penyelaras Tingkatan 3 : Puan Nora Azma Bt Abdul Aziz

Penyelaras Tingkatan 4 : Puan Mazlina Bt Mohamad Tahir

Penyelaras Tingkatan 5 : Puan Nurhana Koh Bt Abdullah

Guru Disiplin

STATISTIK PELAJAR SMK KHIR JOHARI
TINGKATAN
JANTINA DAN BANGSA
JUMLAH
JUMLAH BESAR

M
C
I
LLL
P
L
P
L
P
L
P
L
P

5 BAIDURI
3
13
16
5 DELIMA
7
17
24
5 FIRUS
13
7
20
5 MUTIARA
14
16
30
5 NILAM
18
10
28

JUMLAH118
4 BAIDURI
11
26
37
4 DELIMA
19
12
31
4 FIRUS
9
16
25
4 MUTIARA
15
37
52
4 NILAM
32
15
47

JUMLAH192
3 BAIDURI
21
18
39
3 DELIMA
20
18
38
3 FIRUS
18
19
37
3 MUTIARA
16
12
28
3 K A A
6
18
24

JUMLAH166
2 KAA
7
9
16
2 BAIDURI
21
17
38
2 DELIMA
22
14
36
2 FIRUS
20
16
36
2 MUTIARA
20
15
35
2 NILAM
18
14
32

JUMLAH193
1 KAA
3
8
11
1 BAIDURI
20
20
40
1 DELIMA
17
19
36
1 FIRUS
18
11
29
1 MUTIARA
33
10
43
1 NILAM
25
5
30

JUMLAH189
JUMLAH KESELURUHAN
858

TENAGA PENGAJAR SMKKJ